Akademie van Sokrates

logo akademie van sokrates, auteursrecht matthew kuypers

Dialogen van Sokrates: altijd raak

plato en aristoteles, fragment uit de fresco van rafeal de school van athene

Dialogen en nadenken

De klassieke Athener, Sokrates1, had geen leer en heeft nooit iets opgeschreven. In dialogen met zijn medeburgers onderzocht hij de zin en betekenis van het mensenleven. Plato heeft als een evangelist op onnavolgbare wijze vijfentwintig dialogen van Sokrates opgeschreven als lesmateriaal voor zijn Akademie. Zo is het voorbeeldige leven van Sokrates al 2500 jaar inspiratie voor de Europese samenleving. Op deze website daarom de dialogen van Sokrates, met hier en daar een commentaar.

1 Op deze website, en in alle dialogen, volgen we de Griekse schrijfwijze van de naam Sokrates; met een ‘k’.

Praktijk

Wil je een sokratisch gesprek in de praktijk meemaken? Iedereen is welkom bij een sokratisch café in Nederland. Er is geen speciale vooropleiding vereist en leeftijd doet niet ter zake.

In ieder gesprek staat één thema centraal. Bijvoorbeeld: vertrouwen, schuld, zorg of beginnen.

sokrates in gesprek met alcibiades en aeschines, fragment uit de fresco van rafeal de school van athene

Ieder thema wordt onderzocht aan de hand van eigen ervaringen. Naar het voorbeeld van Sokrates.

Bij de Sokratische variaties testen liefhebbers bekende en nieuwe gespreksvormen.

Ben je geraakt door de sokratische gespreksmethode en wil je leren een gesprek te leiden? Dan zijn er trainingen.

karel van haaften portretfoto

Over ons en niet-weten

Praten over niet-weten lijkt een paradox. Toch is dat wat Sokrates deed. Hij sprak vol overgave met zijn medeburgers over wat zij belangrijk vonden en dachten zeker te weten. En keer op keer bleek dat een stuk minder zeker te zijn dan zij dachten. Sokrates geeft een meesterlijk voorbeeld in het ontrafelen van gestolde opvattingen en meningen. Daarmee behoedde hij zijn medeburgers voor overmoed, hubris, de grootste ondeugd in het klassieke Athene. Wij, Karel en Wouter, hopen met deze website en met sokratische gesprekken op eenzelfde wijze in deze tijd een bijdrage te leveren.

wouter blacquiere portretfoto

Contact